สพฐ
  , 
หน่วยงานภายนอก

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ
             จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2562
ชั้น
จำนวนนักเรียน
รวม
ชาย
หญิง
     อนุบาล 2
30
21
51
     อนุบาล 3
31
28
59
     รวมอนุบาล
61
49
110
     ประถมศึกษาปีที่ 1               46               40                     86
     ประถมศึกษาปีที่ 2               51               35                     86
     ประถมศึกษาปีที่ 3               39               41                     80
     ประถมศึกษาปีที่ 4               49               30
                   79
     ประถมศึกษาปีที่ 5              36               40                    76
     ประถมศึกษาปีที่ 6              51               29                    80
     รวมประถมศึกษา
272
215
487
     มัธยมศึกษาปีที่ 1
54
46
100
     มัธยมศึกษาปีที่ 2
32
37
69
     มัธยมศึกษาปีที่3
42
48
90
     รวมมัธยมศึกษา
128
131
259
     รวมทั้งหมด
461
395
856
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
กลยุทธ
บุคลากร

โรงเรียนบ้านสัตหีบ
27 หมู่ 2 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 โทร. 0 3843 8995

ผู้ดูแลลระบบ tass.thong@gmail.com  tel.08 6110 7561

    

     

      

      

       

       

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ครู และโรงเรียนของเรา
การแข่งขันระดับชาติ
  นางกาญจนา  เทวศรัญยดิษฐ์


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

     
     

      

      

       

       

       
      

       
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ครู และโรงเรียนของเรา
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3


ความภูมิใจของโรงเรียนเรา


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ครู และโรงเรียนของเรา
การแข่งขันระดับชาติ ปี 2562
           
          
         
>       ;